Galeria Extravagance

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.-pt. od 8:00 do 19:00
sob. – nd. Od 15:00 do 19:00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

X DNII FOTOGRAFII 2019 Ciało i psychika
X DNI FOTOGRAFII 2019
Ciało i psychika
Dni Fotografii to święto fotografii i fotografujących! Ich celem jest integracja środowiska twórców i odbiorców fotografii. Chcemy tworzyć platformę spotkania i wymiany doświadczeń, a także szerzyć wiedzę na temat wielości nurtów oraz sposobu artystycznej wypowiedzi we współczesnej fotografii.


Program:
5 lutego (wtorek) godz. 17.00
„Akt w polskiej fotografii”. Promocja albumu pod tym samym tytułem. Spotkanie autorskie z artystą fotografikiem Jerzym Piątkiem. Na koniec  - niespodzianka!
- godz. 18.30
„Ciało w fotografii kreacyjnej”. Wykład dr Patrycji Pawęzowskiej, artystki fotografik. Promocja jej książki pt. „Tożsamość obrazu”.
Na oba wydarzenia wstęp wolny!

6 lutego (środa) godz. -13.00
- godz. 13.00-16.00
Warsztaty fotograficzne na temat aktu, pt. „Ciało w fotografii kreacyjnej”. Prowadzenie dr Patrycja Pawęzowska, artystka fotografik.  
Praca z żywymi modelami. Koszt uczestnictwa: 50 zł. Uczestnicy warsztatów powinni być pełnoletni, posiadać własny sprzęt fotograficzny. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy na adres m.klimek@zameksielecki.pl. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata do 04.02.2019 na rachunek bankowy organizatora (SCS-ZS): PKO BP SA 52 1020 2313 0000 3702 0579 8048. W opisie transakcji musi być wskazane „Opłata za warsztaty fotograficzne Ciało w fotografii kreacyjnej” oraz (jeśli jest to za inną osobę) Imię i nazwisko uczestnika.  

 
- godz. 18.00 
Projekt multimedialny „Transgresje Rave” autorstwa artystów Wojciecha Kukuczka i Jacka Czarkowskiego
„Zainspirował nas psytrance - jego emocje, kolory, dźwięki, aura dekadencji,  euforii i oderwania od normalności. Inspirują nas ludzie tworzący tę kulturę: decosiarze, DJe, organizatorzy, ludzie budujący głośniki, baloniarze, kuglarze, tancerze. Wszyscy Ci, którzy wchodząc w tę przestrzeń przynoszą coś ze sobą, ale też Ci, którzy pragną po prostu zaczerpnąć wrażeń, podzielić się swoimi odczuciami, porzucić swoje troski, poddać się bezwiednie nastrojom tej  przestrzeni. Budowany w ten sposób świat jest dla nas metaforą surrealistycznej społeczności, która funkcjonuje na utopijnych, ale jakże pięknych podstawach. Jej członkowie szukają alternatywnych dróg do realizacji własnych pragnień, pasji, sposobów spełnienia, chociażby tylko na moment, tu i teraz. Staramy się uchwycić aurę tych niezwykłych zdarzeń przez portret. Człowiek jest dla nas zawsze punktem wyjścia, najgłębszym źródłem informacji o otaczającej go przestrzeni i zdarzeniach. Rejestrujemy także, dźwięki, ruch, słowa. Zebrany materiał prezentujemy na polu ekspozycji   wieloekranowych, projekcji, wizualizacji, instalacji oraz filmu eksperymentalnego.” W. KukuczkaNa to wydarzenie wstęp wolny!
W przerwach bufet kawowy.

Koncepcja i organizacja Małgorzata Malinowska-Klimek


 

 
REGULAMIN WARSZTATÓW CIAŁO W FOTOGRAFII KREACYJNEJ
 
Organizatorem Warsztatów jest Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, 41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2.
 
I. Postanowienia ogólne
1. Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej artystycznej fotografii kreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ukazywania w sztuce fotografii nagiego ludzkiego ciała (akt). Efektem końcowym warsztatów mają być fotografie o cechach dzieła sztuki.
2. Część teoretyczna w formie wykładu odbędzie się 5 lutego o godz. 18.00. Część praktyczna odbędzie się 6 lutego 2019 roku w godzinach: – 13.00 (I grupa) oraz 13.00-16.00 (II grupa).
3. Nieuczestniczenie w warsztatach z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny lub zwrotu wpłaty.
 
II. Cena
1. Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł brutto od osoby.
2. Cena zawiera koszty:
a) opieki merytorycznej
b) honorarium modeli
c) materiałów scenograficznych
d) bufetu kawowego. 
 
III. Warunki uczestnictwa w warsztatach
1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia.
2. Uczestnik musi posiadać własny sprzęt fotograficzny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie wpłaty za uczestnictwo w wysokości 50,00 zł, w kasie organizatora lub na rachunek bankowy organizatora (SCS-ZS): PKO BP SA 52 1020 2313 0000 3702 0579 8048. W opisie transakcji musi być wskazane „Opłata za warsztaty fotograficzne Ciało w fotografii kreacyjnej” oraz (jeśli jest to za inną osobę) Imię i nazwisko uczestnika. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
4. Wpłatę należy dokonać najpóźniej do 4 lutego 2019 roku.
5. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z warsztatów opłata nie będzie zwracana.
7. W przypadku nie dojścia do skutku Warsztatów z powodów niezależnych od Organizatora (zdarzenia losowe, kataklizmy, choroba prowadzącego itp.) opłata zostanie zwrócona w terminie 10 dni od podjęcia przez Organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów.
 
IV. Zasady naboru uczestników
1. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach dokonują zgłoszenia mailowo do 4 lutego 2019 roku na adres: m.klimek@zameksielecki.pl . Po otrzymaniu informacji zwrotnej, dokonują wpłaty.
2. Limit uczestników to 14 osób (łącznie w obu grupach).
 
V. Obowiązki uczestników
1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora w ramach prowadzonych zajęć.
2. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania powszechnie obowiązujących zasad poszanowania godności ludzkiej prowadzącego, innych uczestników, modeli oraz pracowników SCS-ZS. Zachowania wulgarne lub w inny sposób raniące dla wyżej wymienionych osób będą skutkowały usunięciem z warsztatów bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
4. Uczestnik ma obowiązek do końca lutego 2019 roku dostarczyć Organizatorowi dwóch wybranych przez prowadzącego zdjęć w formie plików cyfrowych w celu wykorzystania ich do celów dokumentacyjnych i promocyjnych działalności kulturalnej SCS-ZS.
 
VI. Postanowienia końcowe
1.Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies