Galeria Extravagance

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.-pt. od 8:00 do 19:00
sob. – nd. Od 15:00 do 19:00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

VIII DNII FOTOGRAFII 2017

FOTOGRAFIA JAKO ŚLAD

Dni Fotografii to  święto fotografii i fotografujących!
Jej celem jest integracja środowiska twórców i odbiorców fotografii.
Chcemy tworzyć platformę spotkania i wymiany doświadczeń,
a także szerzyć wiedzę na temat wielości nurtów oraz sposobu
artystycznej wypowiedzi we współczesnej fotografii.

Program:

7 lutego (wtorek) 

- godz. 16.00
Prezentacja Pracowni Podstaw Fotografii i Filmu
w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora
w Dąbrowie Górniczej - Adriana Pohl-Gasidło, Robert Kańtoch
- godz. 17.30
Janusz Musiał - Leksykon Fotografii

8 lutego (środa) 

- godz. 17.00 
Grupa Fotograficzna Sosnowiec. Wybrane fotografie powstałe
w ramach projektu „I Like Zagłębie” w 2016 roku - Rafał Opalski,
Barbara Sielańczyk, Paweł Matyjaszczyk, Radek Struzik  

- godz. 18.30
Pasja! 10 lat Stowarzyszenia Miłośników Fotografii     

Koncepcja i organizacja Małgorzata Malinowska-Klimek  

Wstęp wolny!

W przerwach bufet kawowy.

............................................................................................................................................................

Prezentacja Pracowni Podstaw Fotografii i Filmu w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora
w Dąbrowie Górniczej - Adriana Pohl-Gasidło, Robert Kańtoch

mgr Adriana Pohl-Gasidło
urodzona w 1976 r. w Dąbrowie Górniczej. W 1996 r. ukończyła PLSP w Dąbrowie Górniczej. W roku 2003 ukończyła Wyższe Studium Fotografii we Wrocławiu. Dyplom pod kierunkiem mgr Natalii LL. W 2006 r. dyplom  mgr sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze pod kierunkiem dr Leszka Krutulskiego. Obecnie nauczyciel  ZSP w Dąbrowie Górniczej prowadząca zajęcia z  Podstaw fotografii i filmu oraz Projektowania multimedialnego.

mgr Robert Kańtoch
urodzony w 1976 r. w Rudzie Śląskiej. W 1996 r. ukończył PLSP w Dąbrowie Górniczej. W roku 2002 obronił dyplom na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (pracownia projektowania – Nowe media). Obecnie studiuje w AMA Film Academy na wydziale operatorskim. W ZSP w Dąbrowie Górniczej prowadzi zajęcia z Podstaw projektowania i Reklamy wizualnej.

W życiu nie istnieją rzeczy bezwzględnie duże lub małe. To jak je widzimy, jest zależne tylko od nas. W przypadku fotografii, w której ustawienie aparatu i dobór obiektywu wpływają na sposób pokazywania świata, ta kwestia nabiera jeszcze większego znaczeniaChris Orwig

 

Prezentacja dotyczy realizacji fotograficznych i filmowych w ramach zajęć z Podstaw fotografii i filmu w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie w trakcie nauki mają zajęcia z Podstaw fotografii i filmu. Na zajęciach poznają zasady komponowania obrazu fotograficznego i filmowego. Poznają zagadnienia techniczne dotyczące swobodnego posługiwania się sprzętem fotograficznym, aby móc świadomie rejestrować i kreować obserwowaną rzeczywistość. Zajęcia w  tej pracowni umożliwiają im również poznanie podstawowych zagadnień związanych z  pracą w ciemni, a dla tych którzy chcą zgłębić swoją wiedzę jest możliwość dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W trakcie nauki realizowane są podstawowe tematy takie jak martwa natura, pejzaż, architektura, portret, fotoreportaż, fotomontaż czy realizacje filmowe. Uczniowie poznają historię fotografii i filmu a także dorobek twórczy różnych artystów.  Pracownia wyposażona jest w studio fotograficzne. W ramach zajęć uczniowie mają do dyspozycji lustrzanki cyfrowe z wymiennymi obiektywami, statywy i dodatkowy osprzęt. Uczniowie na zajęciach uczą się również obsługi programów graficznych do obróbki fotografii i filmu. Zajęcia te mają za zadanie nabycie umiejętności wypowiedzi artystycznej poprzez fotografię i film. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w plenerach fotograficznych gdzie mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania fotograficzne i filmowe.

 

............................................................................................................................................................

LEKSYKON  FOTOGRAFII

CYKL FILMÓW DOKUMENTALNYCH – WYWIADÓW Z ARTYSTAMI CYFROWA BAZA DANYCH – INTERMEDIALNA WYSTAWA

Leksykon Fotografii to monograficzna forma, która w nowoczesny i przystępny sposób przybliża odbiorcom sylwetki artystów fotografików – członków Związku Polskich Artystów Fotografików oraz autorów niezależnych, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w dziedzinie sztuki fotografii.

 Inicjatywa ma na celu przybliżenie postawy twórczej i zaprezentowanie wybranych prac artystycznych. Ma ukazać zasłużonych twórców – fotografików, posługujących się medium fotografii w celu zapisu – rejestracji, jak również autorskiej kreacji w kontekście świata natury oraz kultury.

Niniejszy pomysł cyklu filmów o fotografii powstał w latach 1999-2000, w czasie studiów na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako semestralna praca zaliczeniowa. Realizacja projektu odbywa się od 2005 roku w oparciu i z wykorzystaniem nowych mediów cyfrowych w celu: realizacji zdjęć, digitalizacji materiałów analogowych, edycji obrazu i dźwięku. W ten sposób następuje integracja różnych materiałów (tekstów, fotografii, animacji, sekwencji filmowych oraz audio), powstaje audiowizualny portret artysty, przestrzeń poświęcona życiu i twórczości danego autora.

Ten audiowizualny portret, ma na celu ułatwienie społeczeństwu poznania konkretnego autora, jego stosunku do życia i świata oraz twórczości artystycznej. Pozwala na dostęp do informacji w dziedzinie fotografii tworzonej w relacji z określonym miejscem i czasem.

Projekt przyczynia się do podniesienia samoświadomości mieszkańców w dziedzinie kultury i sztuki,  przybliża dorobek artystyczny kilku pokoleń znaczących artystów fotografików.

 

Niniejszy projekt jest formą stworzenia systemu informacji o kulturze obrazu w ramach struktury społeczeństwa informacyjnego. Zakłada stworzenie pełnego kompendium informacji o twórcach z dziedziny fotografii artystycznej i prezentację ich przykładowych prac, fragmentów wypowiedzi oraz audiowizualnych materiałów filmowych w formie interdyscyplinarnej wystawy.

Janusz Musiał, 2005-2010

 
 

............................................................................................................................................................

Grupa Fotograficzna Sosnowiec - wybrane fotografie powstałe w ramach projektu I Like Zagłębie w 2016r.

Grupa powstała w 2014 roku. W jej skład wchodzi czwórka fotografów: Barbara Sielańczyk, Rafał Opalski, Paweł Matyjaszczyk oraz Radek Struzik. Poszczególni członkowie reprezentują różnorodność zarówno pod względem fotograficznych zainteresowań, jak i sposobu spojrzenia na otaczający ich świat. W 2016 roku, wraz z grupą miłośników Zagłębia Dąbrowskiego, zrodził się projekt I Like Zagłębie, mający popularyzować nasz region wśród szerszej publiczności oraz pomagać w poznaniu jego historii i związanych z nim ciekawostek. Tym razem Grupa Fotograficzna Sosnowiec zaprezentuje wybrane fotografie, a jej członkowie opowiedzą o ich powstaniu w ramach projektu I Like Zagłębie.

Rafał Opalski, ur. w 1979r. Pomysłodawca i założyciel Grupy Fotograficznej Sosnowiec oraz projektu I Like Zagłębie. Tematyka którą się zajmuje, to głównie pejzaż miejski. Fotografia fascynuje go zarówno w wymiarze estetycznym jak i społecznym.

Barbara Sielańczyk, ur. w 1979r. Rodowita Sosnowiczanka, rodzinnie mocno związana z dzielnicą Pogoń. Pasjonatka dalekich podróży oraz fotografii podróżniczej. We wszystkim co robi na co dzień, poszukuje twórczej inspiracji. W fotografii interesuje ją przede wszystkim człowiek i to jemu najwięcej poświęca uwagi. Uwielbia ludzi z pasją od których czerpie energię do działania.

Paweł Matyjaszczyk, ur. w 1986r., pochodzący z Gródkowa w powiecie Będzińskim. Prowadzi studio fotograficzne Manufaktura Kadrów. W wolnych chwilach podróżuje z aparatem, kiedy to realizuje się w fotografii krajobrazowej.

Radek Struzik, rocznik 1979. Pasjonat fotografii, miłośnik zarówno dalszych podróży, jak i swojej "małej ojczyzny". Najchętniej skłania się ku portretom i szeroko pojętej fotografii ludzi, fascynując się spojrzeniem mistrzów fotografii - przede wszystkim Elliota Erwitta i Tadeusza Rolke. Na odludziu nie stroni od impresji. 

............................................................................................................................................................

Jubileusz 10-lecia SMF

Stowarzyszenie Miłośników Fotografii, działające przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, zostało założone w 2005 r. Wspólna działalność grupy sympatyków fotografii z Sosnowca polega na organizowaniu wystaw,  przeglądów, warsztatów, spotkań z wybitnymi fotografikami  oraz plenerów fotograficznych.  SMF skupia miłośników fotografii na różnym poziomie zaawansowania, amatorów chcących doskonalić swe umiejętności. Znajdujemy tu pełne zróżnicowanie wieku, zawodów, doświadczeń życiowych i zainteresowań. Wszystkich łączy przyjemność płynąca z fotografowania, wymiany doświadczeń, wspólnych dyskusji o sztuce fotografii. Fotografia jest dla członków grupy zarówno poważnym zadaniem jak i formą odpoczynku, poszukiwania siebie, poznawania świata… A przede wszystkim jest największą pasją!

Fotografie członków stowarzyszenia w ramach wystaw zbiorowych, indywidualnych, poplenerowych, pokonkursowych można było oglądać nie tylko w Sosnowcu, nie tylko w całym województwie śląskim, ale w całym kraju, a także za granicą. Grupa zorganizowała dotychczas 77 swoich wystaw, a trudno zliczyć ekspozycje, w których sosnowieccy fotografowie biorą udział gościnnie. Nad doborem materiału do wystaw i ich poziomem czuwał Zbigniew Podsiadło – przez prawie dziesięć lat opiekun artystyczny grupy, prezes Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Członkowie stowarzyszenia biorą udział w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych, odnosząc znaczące sukcesy. Są aktywni w realizacji działalności kulturalnej miasta, angażują się w działania społeczne na rzecz upowszechniania walorów swojego regionu, regularnie uczestniczą w wydarzeniach związanych z fotografią i sztuką szeroko pojętą. Wystawy tematyczne SMF można było oglądać nie tylko w przystosowanych do tego placówkach, ale również w galeriach handlowych, kinie Helios czy w hali Targów EXPO. Od kilku lat przedstawiciele grupy są zapraszani na prestiżowe Sosnowieckie Spotkania Artystyczne. SMF chętnie podejmuje współpracę z wiodącymi placówkami kultury w Sosnowcu, a swoją aktywną działalnością, wyraźnie zauważalną w mieście i regionie, grupa wnosi znaczący wkład w rozwój zagłębiowskiej kultury fotograficznej.

Rok 2015 był dla Stowarzyszenia Miłośników Fotografii rokiem jubileuszowym. Patrząc na dziesięcioletni okres działalności Stowarzyszenia nie sposób przecenić ogromnego dorobku twórczego, który jest wynikiem społecznej pracy grupy pasjonatów fotografii.

 


 
Jadwiga GrzybJerzy ChrapkaJoanna Bratko-LityńskaMarek LitynskiMichał KusiakWiesława StawarzWojciech SkórkaZdzisław Biernaśnasza wystawa w kinie Helios. Fot. Ireneusz CzechowiczPlener w Bardejowiew akcji Pławniowicewieszanie wystawy. Fot. Ireneusz CzechowiczAkceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies