Regionalizm

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.-pt. od 8:00 do 19:00
sob. – nd. Od 15:00 do 19:00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

Odkrycia archeologiczne w Zamku Sieleckim

Zapraszamy na wystawę prezentującą wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Zamku Sieleckiego. Prócz plansz przedstawiających odkrywki archeologiczne, udostępniony jest również krótki film przygotowany specjalnie na tę ekspozycję. Dzięki zastosowaniu przeszklonej podłogi w sali wystawowej, zwiedzający mogą zobaczyć odkopane pozostałości dawnej baszty, a także zachowany fragment kamiennej ubikacji.


Zamek Sielecki od 1994 r. jest własnością gminy Sosnowiec. Po przejęciu obiektu przez miasto, przystąpiono do jego remontu. Głównym projektantem obecnej formy zamku był dr inż. arch. Jacek Owczarek.W 1996 r. i następnie w latach 1999-2002 przeprowadzono badania architektoniczne i archeologiczne, które rzuciły nowe światło na zabytek. Badania architektoniczne prowadził dr inż. arch. Aleksander Niedzielski, a archeologiczne Teresa Kosmala - archeolog. Konsultantami prac archeologicznych byli: prof. dr hab. Stanisław Kołodziejski - archeolog, mgr inż. arch. Waldemar Niewalda – architekt, znawca średniowiecznej i nowożytnej architektury obronnej oraz Emil Zaitz - archeolog, znawca ceramiki wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej. Nadzór konserwatorski nad badaniami prowadził dr inż. arch. Jacek Owczarek – ówczesny Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W wyniku badań w 1996 r. udało się natrafić na ślady fosy lub stawu po zachodniej stronie budowli, a także na ślady skrzydła po stronie wschodniej, które zamykało dziedziniec. W 1999 r. przystąpiono do odgruzowywania zasypanych pomieszczeń w wieżach zamykających boczne skrzydła. W wyniku tych prac odkryto pozostałości wcześniejszych baszt narożnych oraz fragmenty zachowanego skrzydła wschodniego. Prace remontowe prowadzone w 1999 r. polegały między innymi na zbiciu betonowych tynków, co pozwoliło na odkrycie nieznanych dotąd detali i odsłonięcie nadbudowanych ceglanych części. Okazało się, że obiekt był rodzajem fortalicji z wieżami połączonymi parterowym traktem. Od strony dziedzińca w skrzydłach północnym i południowym odkryto zamurowane krużganki arkadowe. W przyziemiach wyłoniły się otwory strzelnicze typu kluczowego. Odkryto również sklepienia piwniczne, które powstały dopiero w XIX w., prawdopodobnie w czasie remontu zamku po pożarze w 1824 r. W 2002 r. na dziedzińcu natrafiono na bliżej niezidentyfikowaną kamienną budowlę o kształcie kwadratu lub prostokąta. Nie jest znane pierwotne przeznaczenie tej budowli, natomiast w końcowej fazie użytkowania, czyli w XIV w., budynek ten pełnił funkcję pieca do wypalania wapna.

Anna Urgacz-Szczęsna

 
Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies