Program / info

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.-pt. od 8:00 do 19:00
sob. – nd. Od 15:00 do 19:00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

LISTOPAD 2023

„MAMO, TATO TO JA. Świat nastolatka”.

Otwarcie wystawy 
15 września 2023, godzina 17.00
Wystawa trwa do 17 grudnia 2023 r. 


Wystawa jest próbą przybliżenia perspektywy skomplikowanego świata nastolatków, uznawanych za najbardziej niezrozumianą grupę społeczną.
Do udziału w projekcie zaproszonych zostało kilka nastoletnich osób, które podzieliły się własnymi refleksjami na temat ich  doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, w szkole i pośród rówieśników. 
Elementarną ideą prezentowanej ekspozycji jest nakreślenie charakterystyki funkcjonowania adolescentów, a zwłaszcza, wynikających z cyklu rozwojowego, problemów, z którymi się borykają.
Wystawa uzupełniona została aneksem prezentującym wyniki badań dotyczących kondycji psychicznej nastolatków, przeprowadzonych wśród młodzieży wiosną 2023 roku, z inicjatywy Wydziału Kultury i Promocji Miasta Sosnowiec. 

Elementem spajającym ekspozycję jest prezentacja plakatów autorstwa Jakuba Zasady -  znanego plakacisty młodego pokolenia, autora plakatów społecznych, muzycznych, filmowych, a także współzałożyciela grupy filmowej Hafciarka, działającej na pograniczu sztuki wideo i filmu. 

Jolanta Skorus – autorka wystawy
Ada Pionka – opracowanie graficzne 

„Wobec Piękna”.

Wystawa artystów wykładowców Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.


Kuratorki: Małgorzata Malinowska-Klimek, z ramienia ASP we Wrocławiu Anna Bujak
 
24 listopada 2023 (piątek) godz. 17.00 wykład historyka sztuki dr. Tomasza Mikołajczaka pt. „Piękno pośród ruin. Rzeźba w powojennej Polsce” oraz promocja katalogu wystawy
 
Piękno frapowało artystów przynajmniej od starożytności. Rozmyślali nad jego definicją, starali się je uchwycić w tworzonych przez siebie dziełach sztuki. Pozycja sztuki oraz Piękna przez wieki wydawała się nienaruszona. Aż do pamiętnego roku 1909, kiedy to grupa młodych ludzi ogłosiła całkowity zwrot. Pod ciosem „Manifestu Futuryzmu” miały upaść autorytety: muzea, biblioteki i akademie –  cała dotychczasowa kultura! Za nim posypały się kolejne manifesty różnych nurtów awangardowych, których punktem wspólnym było przede wszystkim odejście od tradycji: dotychczasowego rozumienia Piękna i dotychczas uprawianej sztuki.
Pomimo, że w XX wieku zrzucono z piedestału wszelkie autorytety, muzea i galerie nadal istnieją, podobnie akademie sztuk pięknych. Na gruzach dawnych awangard, z poczuciem kontynuacji ich tradycji (sic!) lub w opozycji do nich, artyści pierwszych dziesięcioleci XXI wieku poszukują własnej drogi twórczej. Jak odnoszą się do problemu Piękna? Jak go obecnie rozumieją? Czy jest dla nich partykularyzmem rodem z XIX wieku, czy rzeczywistością? Wyzwaniem? Prowokacją, czy może przestrzenią otwartego dialogu z odbiorcą?
Prezentowaną wystawę Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zorganizowało we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na eskpozycji znajdą się dzieła prawie trzydziestu artystów -reprezentantów różnych pokoleń, członków niezwykle kreatywnego środowiska wrocławskiego. Ich prace prezentują odmienne nurty awangardy; są indywidualnymi głosami włączającymi się w  ponadnarodowy strumień artystycznych poszukiwań ideowych i formalnych.
Małgorzata Malinowska-Klimek

W wystawie udział biorą:
Maciej Albrzykowski
Jerzy Boroń
Anna Bujak
Hubert Bujak
Paweł Czekański
Mateusz Dworski
Karolina Freino
Roland Sylwester Grabkowski
Magda Grzybowska
Janusz Jasiński
Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
Małgorzata Kazimierczak
Radosław Keler
Feliks Kociankowski
Mariusz Kosiba
Andrzej Kosowski
Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic
Wojciech Małek
Christos Mandzios
Antoni Mehl
Marcin Michalak
Borys Michałowski
Grzegorz Niemyjski
Leon Podsiadły
Marek Ruszkiewicz
Marek Sienkiewicz
Łucja Skomorowska-Wilimowska
Michał Staszczak
Karolina Szymanowska
Tomasz Tomaszewski
Michał Wasiak
Maria Wrońska
Aleksander Marek Zyśko

 
Wystawa została objęta honorowym patronatem Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Ekspozycja trwa do 26 listopada 2023 roku.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKŁAD

7.11.2023 godz. 17.00
Po co nam sztuka współczesna? Czy nie mogliśmy zostać przy impresjonizmie?
Małgorzata Malinowska-Klimek
Historyczka sztuki, kuratorka
Wstęp wolny.
 

 
 Wystawa plenerowa pt.  „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata z Sosnowca. Pomoc udzielona ludności żydowskiej w okresie drugiej wojny światowej”
Miejsce prezentacji Aleja Józefa Mireckiego w Sosnowcu

Od 21 września 2023
Autorka tekstów – Maria Misztal, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Opolskiego, autorka licznych artykułów dotyczących okresu drugiej wojny światowej w Zagłębiu Dąbrowskim
Wystawa przygotowana przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
Koordynatorka projektu Monika Kempara
Projekt Graficzny Ewa Kozera

  
14.11.2023, godz. 17.00 Udział Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w ratowaniu ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej (1939–1945)
 s. Wiktoria Szczepańczyk CSCIJ
wstęp wolny
 
Czas wojny to niewyobrażalne zagrożenie, balansowanie na granicy życia i śmierci. Sprawiedliwi zasługują na pamięć i szacunek ponieważ jak mawiał profesor Jacek Lociak: „Ci, którzy odważyli się pomagać Żydom, narażając życie swoje i swoich bliskich, potrafili trzymać rękę w płomieniu i nie cofnąć jej”. Heroizm, którym się wykazali uczynił z nich bohaterów. Nie każdy jest wstanie poświęcić życie swoich najbliższych, aby uratować innych. Należy zachować pamięć o ludziach, którzy otrzymali tytuł Sprawiedliwych, gdyż postąpili zgodnie ze swoim sumieniem, według dewizy, że człowiek jest najważniejszy. Prezentowanie historie pokazują, że nawet w najgorszej sytuacji można zachować człowieczeństwo.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ślad

Wystawa Ślad jest podsumowaniem projektu edukacyjno-historycznego zrealizowanego z inicjatywy Muzeum Getta Warszawskiego. Młodzież z IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu wzięła udział w warsztatach z okazji obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Odbyły się one w warszawskim Klubie Babel. Spotkanie prowadziła prof. Anna Zalewska z Muzeum Getta Warszawskiego, która zaprezentowała znaleziska z wykopalisk archeologicznych przy ulicy Miłej 18 w Warszawie. W miejscu tym znajdował się schron sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej.  Drugą częścią wyjazdu do Warszawy był spacer z Maszą Markową po terenie getta.

Po intensywnym dniu w Warszawie przyszedł czas na poznanie historii lokalnej. Młodzież z IX LO wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych przez Monikę Kemparę z Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, w ramach których zwiedzili wystawę pt. „Jestem Żydem”, zapoznali się z historią sosnowieckich Żydów podczas okupacji niemieckiej oraz  byli na spacerze i cmentarzu żydowskim przy ulicy Gospodarczej w Sosnowcu.
Zdobyta wiedza zaowocował stworzeniem prac, które oddają idee projektu –  pokazanie kruchości ludzkiego życia, zatrzymanego w artefaktach odnalezionych podczas prac archeologicznych przy ulicy Miła 18 w Warszawie. Prace odwołują się do historii społeczności żydowskiej Warszawy i Sosnowca, czasu gdy w brutalny sposób Naziści zdecydowali o ich losie. Tylko te nieliczne ŚLADY jakie pozostały, świadczą o ich obecności w tej przestrzeni. Twórcze spotkanie z historią jest lekcją o czasie Zagłady, ale również nauką o nieprzemijalnych wartościach.
Na wystawie prezentujemy prace uczniów z IX LO oraz przedmioty z wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego – fragmenty świeczników i kubek do ablucji rytualnej. Menora była inspiracją przy powstawaniu prac i wiarą, że jej światło jest wieczne.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim”.
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKŁAD

21.11.2023, godz. 17.00
Pomoc Żydom udzielana przez ludność Zagłębia Dąbrowskiego w czasie II wojny światowej. Wybrane zagadnienia.
Monika Kempara
Historyczka, kuratorka wystaw
Wstęp wolny.

WIELOBARWNA MOZAIKA. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ.
Warsztaty i spotkania prezentujące wielokulturową przeszłość naszego miasta. Łączymy sztukę i historię ludzi, którzy kształtowali oblicze Sosnowca. W autorski sposób zachęcamy do poznania naszego dziedzictwa. Warsztaty będą dostosowane do wieku uczniów. 
 
Tematy warsztatów:
  1. Kto ratuje jedno życie… historia rodziny z Sosnowca.
  2. Nieobecni – historia społeczności żydowskiej w Sosnowcu. Przywracanie pamięci.
  3. Dekoracje świąteczne w różnych kulturach.
  4. Herstorie z wielokulturowego Sosnowca – Klara Dietel.
  5. Migracje wczoraj i dziś – groby jako ślady po naszych przodkach.

 
Bezpłatne zajęcia skierowane są do grup zorganizowanych. 
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 32 266-38-42
Obowiązują zapisy
Warsztaty realizowane będą w ramach projektu „Miła 18”
Zajęcia prowadzą:
Monika Kempara, Monika Pawlas-Polańska, Anna Urgacz-Szczęsna
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim”.

Grupa Sielecka
Pracownia malarstwa dla dorosłych.
Prowadzenie: Monika Pawlas-Polańska.
Cena: 110 zł / miesiąc.
Cena z Sosnowiecką Kartą Miejską: 88 zł

Weekendowa Akademia Rodzinna
12 listopada godz. 16.00
Warsztaty dla dzieci wraz z opiekunami. 
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują. Cena 40zł
Cena z Sosnowiecką Kartą Miejską: 30 zł

Lekcje rysunku i malarstwa
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 10-18 lat. 
Poniedziałki godz. 16.00
Prowadzenie: Adriana Pionka.

Informacja o warsztatach i zapisy
pod nr tel. 32 266 38 42
Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies