Galeria Extravagance

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.-pt. od 8:00 do 19:00
sob. – nd. Od 15:00 do 19:00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

STREFA TEORII: sztuka/ filozofia/ literatura – panel dyskusyjny 2014

W spotkaniu udział wezmą:

prof. ZBIGNIEW BAJEK
„Oswajanie obcego”.

dr hab. PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI
„Twarz obcego - refleksje z pogranicza psychologii i sztuki".

dr  HALINA WITEK-TYLCZYŃSKA
„O(d)swajanie. Antropologiczne spojrzenie”.

HENRYK WANIEK  
„Kafka – trzeci proces”.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2014r., o godz. 17 00.

Na spotkanie wstęp wolny.
Autorka projektu: Adriana Zimnowoda

Tegoroczne cykliczne spotkanie dyskusyjne w ramach STREFY TEORII zatytułowane Poza marginesem wspólnoty: obcy z wyboru, inny z konieczności dedykowane jest (choć w sposób niebezpośredni i nie wyłącznie) postaci Franza Kafki. Powody tej decyzji są co najmniej dwa.
W obecnym roku mija 90. rocznica śmierci Franza Kafki, autora, który o zmaganiach „zagrożonej  tożsamości” zaświadczył nie tylko na płaszczyźnie twórczości literackiej lecz przede wszystkim historią własnego życia, po wtóre w Galerii Extravagance w miesiącu maju gości autorska wystawa prof. Zbigniewa Bajka pt. Kafka – oswajanie obcego.   
Uznałam, że  to idealny moment aby poddać refleksji obecny od zarania ludzkości i wciąż aktualny problem dotyczący mechanizmów społecznych wykluczeń, presji kultury domagającej się przybrania fałszywej wersji osobowości, kwestii rozwarstwień w „pogwałconym” ego, konieczności stania się „obcym” dla siebie i wobec „innego”.
Zaproszeni do udziału w dyskusji goście, różnorodność odsłon z obszaru „poza marginesem wspólnoty” przedstawią z perspektywy szerokiego kontekstu badań nauk humanistycznych, w którym uczestniczą zawodowo. Spodziewamy się zatem refleksji z obszarów sztuki, psychologii, socjologii, antropologii oraz krytyki literackiej.


  Zbigniew Bajek
studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 1984.
Od 1983 zatrudniony jest na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora. Prowadzi Pierwszą Pracownię Interdyscyplinarną oraz przedmiot Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych. W latach 2005-2010 prowadził kierunkową pracownię malarstwa dla doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich. Od 2005 r. jest kierownikiem Katedry Interdyscyplinarnej. Jest autorem wielu projektów artystycznych i artystyczno-badawczych. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, realizuje przedsięwzięcia o charakterze interdyscyplinarnym i parateatralnym; zajmuje się również projektowaniem graficznym. Zorganizował ok. 45 wystaw indywidualnych (m.in. w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Norymberdze, Monachium, Brukseli, Paryżu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu). Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą.

  Przemysław Piotrowski
doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Specjalizuje się w psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zachowań dewiacyjnych, agresji i przestępczości. Autor licznych publikacji, w tym książek Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych (1999), Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne (2004), Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców (2011) oraz Chuligani a kultura futbolu w Polsce (2012).

  Halina Witek-Tylczyńska
doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawca (UŚ). Autorka książki Wizerunek obcego. Kultury afrykańskie w relacjach Henryka Sienkiewicza, Mariana Brandysa i Marcina Kydryńskiego (2009). Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych pozostaje antropologia kulturowa, w tym antropologicznie zorientowane literaturoznawstwo. W swoich intelektualnych podróżach najchętniej eksploruje problematykę komunikacji (między)kulturowej, inności i obcości w kulturze, globalizacji, kolonializmu. Jej preferencje badawcze uzupełniają zagadnienia z kręgu filozofii kultury. Wybrane publikacje naukowe w wydawnictwach książkowych: W poszukiwaniu zaoszczędzonego czasu (2011), Śmiertelność – nieśmiertelność. Medialne konstrukcje i dekonstrukcje (2012), Smak głodu i głód smaku. Zapiski sytego (2013), Kim jestem / skąd jestem? Czytanie stroju (2014).

  Henryk Waniek
Urodził się w Oświęcimiu w 1942 roku. SilhouettePisarz, publicysta artystyczny, malarz. W 1970 ukończył Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach. Od 1972 niezależny pisarz, malarz i publicysta, stały współpracownik pism: Regiony,  Twórczość, Znak, Przegląd Polityczny; 1975-80 stały współpracownik Polskiego Radia  Programu 3, audycji Radiowa wyprzedaż obrazów, Zgryz.   Autor około 14 książek   m.in.: Hermes w Górach Śląskich, Inny Hermes, Opis podróży  mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957, Pitagoras na trawie, Dziady Berlińskie, Inny   Hermes, Wyprzedaż Duchów, Sprawa Hermesa.  Otrzymał nagrody: Kulturpreis     Slesien des Landes Niedersachsen, Nagroda Klubu  Księgarzy Warszawskich,     Nagroda Fundacji Kultury, Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za twórczość eseistyczną (1999), Śląski Tacyt (2007), Śląski Wawrzyn  Literacki (2008). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. Członek PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Polskich Artystów  Plastyków, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.


Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies