Galeria Extravagance

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.-pt. od 8:00 do 19:00
sob. – nd. Od 15:00 do 19:00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

STREFA TEORII: sztuka/ filozofia/ literatura_2012

Pierwsza edycja nowego bloku tematycznego STREFA TEORII: sztuka/ filozofia/ literatura poświęcona została tej części twórczości prof. Andrzeja Bednarczyka, która sytuuje się na granicy gatunków: plastyki, literatury i filozofii, a która jak dotąd nie doczekała się krytycznego omówienia. Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego, w trakcie którego zaproszeni goście  w formie dyskusji skonfrontowali swoje poglądy na „zadany temat”.

W dyskusji udział wzięli:
 prof. Andrzej Bednarczyk
 prof. dr hab. Paweł Dybel
 prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
 prof. Jacek Waltoś.

Spotkanie odbyło  się w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Sztuki - Zamek Sielecki w Galerii Extravagance w dniu 24 maja 2012 roku.

Autorka projektu: Adriana Zimnowoda

prof. Andrzej Bednarczyk

Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi pracownię malarstwa oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Malarstwa. Uprawia malarstwo, grafikę, fotografię, rysunek, tworzy instalacje, obiekty, sztukę książki. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad stu siedemdziesięciu pokazach zbiorowych w 27 krajach. Prace w zbiorach: The Library of Congress – Waszyngton, British Library – Londyn, Biblioteka Jagiellońska – Kraków, Galeria Narodowa – Praga, SMTG – Kraków, Art & Business Club – Poznań, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Książki w Łodzi, Musashino Art University Museum & Library – Tokio (Japonia),  ABC Gallery – Poznań, Oxygen – Biennial Foundation – Gyor (Węgry), Kolekcja Medzinarodne Bienale Drevorez a Drevoryt, Statna Galeria – Bańska Bystrzyca (Słowacja), Biblioteka Stanford University (USA),The Polish Museum of America – Chicago (USA), Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum ASP w Krakowie, Kulczyk Foundation Collection – Poznań, także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.prof. dr hab. Paweł Dybel

Profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Główne dziedziny zainteresowań badawczych: filozofia współczesna, teorie psychoanalityczne, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna. Opublikował pięć książek naukowych, kilkadziesiąt artykułów, szereg redakcji naukowych oraz kilka tłumaczeń. Tytuły książek: Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Sigmunda Freuda (1994), Freuda sen o kulturze (1995), Urwane ścieżki. Przybyszewski, Freud, Lacan (2001), Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H. G. Gadamera (2004), Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej  w psychoanalzie i w feminizmie (2006), Granice polityczności (razem z Szymonem Wróblem) (2008), Okruchy psychoanalizy (2009). Stypendysta: Thyssen Stiftung, Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, The Kosciuszko Foundation, The British Academy, Institut fűr die Wissenschaften vom Menschen. Kierował międzynarodowymi przedsięwzięciami badawczymi (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko-brytyjskie, polsko-niemieckie przy współpracy m.in. z H. G. Gadamerem, E. Laclau, S. Critchley, R. Gasche, H. Lang). Od lat prowadzi rozległą i intensywną działalność dydaktyczną w kraju i za granicą m.in. na ISNS UW, Studiach Doktoranckich SNS IFiS PAN oraz IBL PAN, seminaria na Uniwersytecie w Bremie, Siegen i w University at Buffalo, zajęcia na Collegium Civitas czy Gender Studies................prof. dr hab. Ignacy S. Fiut

Profesor filozofii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od roku 1997. Od roku 2000 kieruje Katedrą Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH. Filozof, poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki. Autor siedmiu tomików wierszy: Próba zapytywania (1989), Prawo Natury (1991), Zoologia Rozumu (1993), Logika Serca (1996), Wyznania Różowej Pantery (1999), Czas na egzorcystę (2004), Polisemia piękna (2009) i Moja Samotrake. Wybór wierszy 1979-2009 ( 2011) oraz dwóch książek poświeconych poezji współczesnej: Światy poetów (1996), Kulturowa tożsamość poetów, Prezentacje i analizy (2008). Członek Związku Literatów Polskich od 1991 roku oraz Stowarzyszenia Twórczego Literacko-Artystycznego. Uczestniczy w pracach redakcji czasopism: Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne, Forum Myśli Wolnej, Krakowski Magazyn Racjonalistów, Hybryda i Gazeta Kulturalna. Należy również do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 1990-1998 był członkiem redakcji Zeszytów Prasoznawczych.prof. Jacek Waltoś

Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Poznaniu w latach 1972-2011. Malarz, rzeźbiarz, grafik,  rysownik. Zajmuje się także krytyką artystyczną, jest autorem licznych esejów oraz artykułów o sztuce. Autor książki 100 najsłynniejszych obrazów opublikowanej pod pseudonimem Jacek Buszyński (wraz z Andrzejem Osęką) (1990). Redaktor naczelny publikacji naukowo-artystycznej Zeszyty Malarstwa. Kurator wielu wystaw m.in. wystawy Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku (wraz z Markiem Rostworowskim) (1975). Współzałożyciel krakowskiej grupy Wprost (1966-1986). W 1967 roku otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida oraz w roku 1984 Nagrodę Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Jest  laureatem nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność” za serię obrazów Płaszcz Miłosiernego Samarytanina (1984), nagrody im. J.Cybisa (2002) oraz nagrody im. Alby Romer-Taylor (1994). W 2006 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 1970-1976 był kierownikiem programowym galerii Pryzmat ZPAP w Krakowie. Zrealizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych oraz brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w Muzeach Narodowych w: Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu a także w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies